logo

Welcome to Wellspring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Working Hours
Monday - Friday 09:00AM - 17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED
From Our Gallery

the Paseo. Mon-Fri 8:30-20:00 Sat-Sun 8:30-17:00

02-111-3920, 094-872-9934

@The Paseo 8/1-5 Kanchanapisek

Follow us:   
Top

พิลาทีส คืออะไร ?

Yoga House / เกร็ดความรู้  / พิลาทีส คืออะไร ?

พิลาทีส คืออะไร ?

เป็น การบริหารร่างกายที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นโดย Joseph Pilates (1880-1967) ซึ่งเป็นนักกีฬาหลายประเภทกีฬา เช่น สกี, ยิมนาสติก, โยคะ, เซ็น (Zen) ด้วยประสบการณ์จากการเล่นกีฬาเหล่านั้น ทำให้เขาแนวคิดในการบริหารร่างกายโดยการฝึกกล้ามเนื้อให้เคลื่อนไหวโดยไม่ ได้ใช้กล้ามเนื้อจำเพาะเจาะจงมัดใดมัดหนึ่งแต่เป็นการประสานงานของกล้าม เนื้อทั่วทั้งร่างกาย ร่วมกับการฝึกวิธีหายใจคล้ายกับการเต้นรำ ในสมัยแรก ๆ เทคนิคเหล่านี้มีชื่อเสียงมากในนักเต้นรำอาชีพ ต่อมาจึงมีการนำมาใช้ในการฟื้นฟูผู้พิการอย่างได้ผล โดยให้เคลื่อนไหวร่างกายโดยไม่สนใจอวัยวะที่บกพร่องหรือพิการ

(Pilates) เริ่มเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น เมื่อ Joseph ได้พัฒนาเครื่องบริหารเฉพาะขึ้น คือ “Universal Reformer”, “Cadillace” และ “Chair” หลักการบริหารคือให้เริ่มจากการเคลื่อนไหว โดยปราศจากแรงต้าน แล้วพัฒนาไปสู่การเคลื่อนไหวที่ยากและท้าทายยิ่งขึ้น ต้องใช้แรงมากขึ้น ใช้สมาธิมากขึ้น
ปัจจุบันการบริหารแบบฟิลาเต้ส์มีการใช้อย่างแพร่หลายใช้เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดในโรงพยาบาล รวมถึงนักกีฬา, นักเต้น และนักแสดง

Share
yogahouse